ατομικές συνεδρίες

Στην αρχή της συνεδρίας, λαμβάνεται ένα λεπτομερές ιστορικό του ατόμου, αντλώντας διάφορες πληροφορίες για τις πιθανές ενοχλήσεις, τον τρόπο ζωής και την ψυχολογική και σωματική του κατάσταση.

Έτσι μπορεί να σχηματίσει μια ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης του ψυχοσωματικού συνόλου του ατόμου και να επιλεγεί η κατάλληλη μορφή θεραπείας.

Οι ατομικές συνεδρίες προσφέρονται για :

 • θεραπεία Reiki
 • συμβουλευτική ψυχολογία
 • θεραπεία με κρυστάλλους
 • θεραπεία τάχυον
 • Ομάδες συμβουλευτικής ψυχοθεραπείας
 • Θεραπείες Βιοσυντονισμού

Η διάρκεια μιας συνεδρίας συνήθως είναι 50 – 90 λεπτά, αλλά εξαρτάται πάντα απο το είδος της θεραπείας και τη βαρύτητα της κάθε περίπτωσης. Ο χώρος που δίδονται οι συνεδρίες είναι στη Νέα Σμύρνη. Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες.

Βιοσυντονισμός  - Διάγνωση και θεραπεία

αρχείο λήψης

Κβαντική Ιατρική: Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε κοινωνοί πολλών πρωτοποριακών ανακαλύψεων στον τομέα της εναλλακτικής ιατρικής.  Σε αυτές τις ανακαλύψεις συμπεριλαμβάνεται ένα ιατρικό διαγνωστικό και  θεραπευτικό σύστημα ρωσικής  προέλευσης (Sensitive Imago)  που ανακαλύφθηκε και τελειοποιήθηκε τη δεκαετία του ’90 και κατέχει ηγετική θέση στην τεχνολογία της κβαντικής ιατρικής.  Έχει ασύγκριτα διαγνωστικά  και θεραπευτικά χαρακτηριστικά, μερικά από τα οποία δεν έχουν ισοδύναμα τους στον κόσμο και βασίζεται στις αρχές του βελονισμού.

Τα πλεονεκτήματα των μηχανημάτων είναι ο μικρός χρόνος που απαιτείται (2ώρες),  για να γίνει η διάγνωση και στη συνέχεια η γρήγορη, αποτελεσματική και χωρίς παρενέργειες θεραπεία.

Sensitive Imago Διαγνωστικό σύστημα

Οι νέοι τρόποι θεραπείας απαιτούν και νέες  τεχνολογίες διαγνωστικής.

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας δεν εξαρτάται μόνο από την ακριβή διάγνωση, αλλά και από τη δυνατότητα να ελέγχουμε τη θεραπευτική πορεία.

Το σύστημα ιατρικής διαγνωστικής  Sensitive Imago, χρησιμοποιεί ένα πολύπλοκο πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το πρόγραμμα προορίζεται για express διαγνωστική της λειτουργικής κατάστασης του ανθρώπινου οργανισμού. Σε 90 λεπτά με το διαγνωστικό αυτό σύστημα βλέπουμε τα εξής:

1. Ποιοτική αξιολόγηση της λειτουργικής κατάστασης του οργανισμού με μορφή έγχρωμης εικόνας.

2. Εντοπίζουμε την πρωτοπαθή εστία της λειτουργικής διαταραχής.

3. Εκτιμούμε το χαρακτήρα της πάθησης,  χρησιμοποιώντας ειδικά συστήματα συνδεδεμένα στον υπολογιστή.

4. Παρατηρούμε τη βελτίωση ή όχι του οργανισμού κατά τη διάρκεια της θεραπείας και αξιοποιούμε τις ενδογενείς θεραπευτικές δυνάμεις του οργανισμού.

Συμπερασματικά λοιπόν μας επιτρέπει τη δημιουργία άριστου τεχνολογικού κύκλου διάγνωσης – θεραπείας – διάγνωσης, ο οποίος αυξάνει σημαντικά το τελικό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

ΜΤ Θεραπευτικό σύστημα

Το θεραπευτικό σύστημα Sensitive Imago, εφαρμόζει τις πλέον εξελιγμένες αρχές της κβαντοφυσικής στις παραμονές του 21ου αιώνα. Το ειδικό θεραπευτικό μηχάνημα εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (EMR) σε ειδικά σημεία το σώματος, που επιλέγονται μετά από μια διαδικασία που διαρκεί λίγα λεπτά. Ο οργανισμός έχει την ικανότητα να διακρίνει τη συχνότητα του EMR, να αντιδρά σχεδόν ακαριαία και να επιλέγει την ιδιοσυχνότητα εκείνη, που θα επιφέρει την αυτορύθμιση και θεραπεία ολόκληρου το σώματος.

Κύρια πλεονεκτήματα

Η ΜΤ θεραπεία είναι μεν όμοια με το βελονισμό, αλλά και πιο βελτιωμένη στο ότι είναι πιο αποτελεσματική, πιο ασφαλής και πιο ανεκτή.

Ο EMR (ηλεκτρομαγνητικός συντονισμός) έχει την χαμηλότερη ένταση από οποιοδήποτε ρεύμα που επηρεάζει τον οργανισμό και επιδρά στον οργανισμό δια μέσου των ενεργειακών καναλιών πληροφοριών.

Η μη επεμβατική μέθοδος αποκλείει την πιθανότητα μολύνσεως του οργανισμού.

Η ΜΤ θεραπεία είναι αποτελεσματική σε εκατοντάδες παθήσεις και δεν έχει ισοδύναμη στην ιατρική.

Αποτελεσματικότητα στην  θεραπεία.

Η χιλιοστομετρική θεραπεία έχει αποδειχθεί ότι είναι  αποτελεσματική σε χιλιάδες ασθενών σε όλο τον κόσμο, ειδικά στη θεραπεία των ακόλουθων παθήσεων: κεντρικές και περιφερειακές διαταραχές του νευρικού συστήματος, γαστρεντερικό, αρθρίτιδα, ουρολογικές και γυναικολογικές παθήσεις, δερματικές παθήσεις (έκζεμα και άλλες), επιπλοκές από ινσουλινοεξαρτώμενο  και μη διαβήτη, ως προφυλακτική εναντίον επιπλοκών ογκολογικών παθήσεων, αλκοολισμός και φαρμακευτική εξάρτηση, κατάθλιψη, πρώιμα στάδια αδιαθεσίας από ακτινοβολία, επώδυνα σύνδρομα διαφόρων παθήσεων.

Η αξία της ΜΤ ως μιας θεραπείας ικανής να εξασκεί μια διορθωτική επιρροή στο επίπεδο των βασικών διαδικασιών του κεντρικού νευρικού συστήματος, είναι καθαρή.  Η ικανότητα να επιλέξει τη σωστή συχνότητα επιτρέπει  στον θεραπευτή να εφαρμόζει θεραπεία σύμφωνα με την ευρέως αποδεκτή ιατρική προυπόθεση: Να θεραπεύσεις τον ασθενή, όχι τη νόσο.

Στην περίπτωση αλκοολισμού ή φαρμακευτικής εξάρτησης η ΜΤ είναι ικανή να επηρεάσει τα αισθήματα και την φαντασία μειώνοντας τα συμπτώματα του συνδρόμου στέρησης.

Τα αναλγητικά αποτελέσματα της ΜΤ μπορούν να εξηγηθούν από την 10πλάσια – 20πλάσια συγκέντρωση οπιοειδών ορμονών στο κυκλοφορικό σύστημα.

Η αποτελεσματικότητα της ΜΤ είναι ειδικώς έκδηλη στις θεραπείες των πεπτικών ελκών. Το ποσοστό της επιτυχίας της ΜΤ είναι πάνω από 96% και  η διάρκεια της θεραπείας μειώνεται κατά 3-4 φορές ενώ η συχνότητα υποτροπών γίνεται 4-5 φορές σπανιότερη. ΗΜΤ δίνει ένα 70% – 96% επιτυχία στη θεραπεία της νεογνικής εγκεφαλικής παράλυσης. Όμοια αποτελέσματα έχουν καταγραφεί στη θεραπεία άλλων παθήσεων.

Η συσκευή έχει εξετασθεί από πολλές κλινικές και  χρησιμοποιείται από μεγάλο αριθμό πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως το επιστημονικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Παραδοσιακής Ιατρικής του Υπουργείου Υγείας της Ρωσίας, το επιστημονικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Παιδιατρικής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (τμήμα αποκατάστασης παιδιών με νεογνική εγκεφαλική παράλυση), τον ιατρικό Υγειονομικό Ομοσπονδιακό Σταθμό Ιατρικών Προβλημάτων υπό την αιγίδα  του Ρωσικού Υπουργείου Παιδείας, το καρδιολογικό κέντρο της Μόσχας, το επιστημονικό Ερευνητικό Νοσοκομείο Αεροδιαστήματος. Επίσης, είναι εγκατεστημένη η συσκευή σε εκατοντάδες περιοχές της πρώην Σοβιετικής ένωσης, στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Ελβετία, στην Φιλανδία, στη Σλοβακία κλπ.

Χάρη στο ευρύ φάσμα παθήσεων που μπορούν να θεραπευτούν, το όλο σύστημα συνιστά ένα αποτελεσματικό  όπλο στα χέρια των ειδικών. Η ιατρική θεραπεία συνίσταται από 5-15 συνεδρίες των 30 λεπτών η κάθε μια, και γίνονται κάθε μέρα και ολοκληρώνεται σε 5 -15 ημέρες, ανάλογα με την κατάσταση του ασθενή και το χαρακτήρα της νόσου.

Οι δυνατότητες της Sensitive Imago ανοίγουν μια νέα προοπτική για την ιατρική του 21ου αιώνα και παρέχει στο ιατρικό επάγγελμα μια φαρέτρα θεραπευτικών μέσων, που είναι ίσα με τα φαρμακευτικά σκευάσματα και είναι αποτελεσματικά για ένα αριθμό παθήσεων.

 • NLP

  nlp

  Είναι ένα σύνολο τεχνικών και μια μεθοδολογία που μας βοηθάει να αποκτήσουμε πληρέστερη πρόσβαση στο μυαλό μας…

 • αποτοξίνωση

  apotoxinosi

  Μια πλήρης διαδικασία καθαρισμού και μια εμπειρία που μπορεί να σας αλλάξει τη ζωή!

 • προσωπική θεραπεία

  20151105-medi-trans-category-banner-thumb

  Σύνδεση με τον αληθινό εαυτό μας!
  Τα αποτέλεσματα μετά τις συνεδρίες
  Ενεργοποιείται η χαρά, η αυτοεκτίμηση, η δημιουργικότητα, η αφθονία και σε κατακλύζει…

 • θεραπεία τάχυον

  taxion

  Τα εργαλεία και οι συνεδρίες Τάχυον έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε πόνους, τραυματισμούς, συναισθηματική απελευθέρωση, τραύματα, εξισορρόπηση οργάνων,…

 • θεραπεία με κρυστάλλους

  krystalotherapeia
 • συμβουλευτική ψυχολογία

  sumbouleutiki-psychologia

  Η Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι ο κλάδος της εφαρμοσμένης ψυχολογίας που ασχολείται με τη στήριξη των ανθρώπων που επιθυμούν να πάρουν συγκεκριμένες και σημαντικές αποφάσεις ζωής…

 • θεραπεία ρέικι

  reiki

  Το Ρέικι είναι ένα μαγικό μονοπάτι που ανοίγει άπειρες διαδρομές θεραπείας, αυτοθεραπείας και αυτογνωσίας. Όπως και η ίδια η αυτογνωσία, δεν έχει αρχή και τέλος.

Testimonials

Kiya, θέλω να σε ευχαριστήσω για την υπέροχη εμπειρία που μας χάρισες στο δυήμερο σεμινάριο του ΡΕΙΚΙ 1ου βαθμού. Πέρα από το ρεικι αυτο καθ’αυτό ήταν μιά βιοματική εμπειρία ανοιγματος καρδιάς μοιράσματος αγάπης, σοφίας, διαφάνειας, στάσης ζωής. — Σε ευχαριστώ απο τα βάθη της καρδιάς μου. Ευάγγελος