Καρολίνα Αρκάλη – Ma Antar Kiya

Karolina Arkali – Ma Antar Kiya

karolina-antar-kiya-arkali-0842-web

Holistic healer, Reiki master

 Ma Antar Kiya is my sannyas name and means inner master . I am Greek and I grew up in Montreal, Canada to/till the age of 14. I studied counselling psychology, child psychology for two years, drama therapy and play therapy. But, due to the fact that, in a way, my intention of being able to offer a complete therapeutic process was not satisfied through the above studies, I turned my attention to energy-based, transcendental approaches. So, I received training in the field of tachyon healing at the University of Integrated Science California (UISCA). I also studied and was trained in alternative treatments at the Osho Multiversity in India. And, more specifically, in Transomatic Dialogue, Reiki, Pulsation, Breathing Chakras. Through my journeys to India, Costa Rica and Europe, and through meetings with shaman teachers from all over the world, I became immersed in shamanic techniques. And, thus, in individual consultations, and depending on the case at hand, I apply crystal therapy, Reiki healing, tachyon therapy, psychological consultation and more, as well as combinations of all of the above.  In the context of two-day Reiki groups, First and Second Degree Usui Reiki initiations are offered. In group meditations we will share our connection with the atmosphere, in this way, bringing back into our life part of its deeply necessary ‘magic’. You can also participate in seminars that are associated with various areas of interest, such as goal achievement, feeling management and more…    

My personal experience

After years of meditation–I have focused on meditation and used it as a life tool for the past 20 years– I have discovered that all healing methods are based on meditation and meditation only: through observation, we remain in our self, in our truth, in our heart, in a natural and simple way. This integrity, this ‘purity’ of existence, is a basic prerequisite for us to connect to others as if they were clear mirrors: seeing and loving what We Are, we start to also see and love others for what They Are. And because the more we share, the deeper we are healed, we become aware of what we really are: friends on the road to the discovery of ourselves, of our love and our freedom. And so we draw into our lives, into our world, a new kind of energy, a conscious energy, free of convictions and programming, truly responsible, free. #Daring to be ‘women’, daring to be ‘men’, meeting with the other sex with awareness, love, freedom and respect#  On this journey there are important healing methods. “Tools” that are available to everybody: reiki, tachyon, transomatic dialogue, crystals, applied means in the deeply therapeutic and transformative area of meditation, can truly offer us vital help on the road towards the discovery of our self.    

Testimonials

Kiya, θέλω να σε ευχαριστήσω για την υπέροχη εμπειρία που μας χάρισες στο δυήμερο σεμινάριο του ΡΕΙΚΙ 1ου βαθμού. Πέρα από το ρεικι αυτο καθ’αυτό ήταν μιά βιοματική εμπειρία ανοιγματος καρδιάς μοιράσματος αγάπης, σοφίας, διαφάνειας, στάσης ζωής. — Σε ευχαριστώ απο τα βάθη της καρδιάς μου. Ευάγγελος